Sonepur is a Sub-District within Saran District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
BIHAR Saran Sonepur Sonepur NA 15965 232340 NA NA NA NA
>> Pincode(s) within Sub-District Sonepur : 841101, 841107, 841207, 841217, 841407 
>> Town(s) within and around Sub-District Sonepur : DIGHWARA, SONEPUR 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : PATNA 
>> Nearest Town(s) having Medical College: PATNA 
>> Nearest Town(s) having Management College: PATNA 
>> Location(s) having Cinema Video Hall: Dumari Buzurg, Sabalpur 
>> Location(s) having Public Library: Dumari Buzurg, Sabalpur, Sobhepur 
>> Location(s) having Public Reading Room: Dariyapur, Dumari Buzurg, Mahmud Chak, Sabalpur 
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center:  
>> Location(s) having Sports Field: Akilpur, Babhanganwan, Baijalpur, Baijalpur Jamuni, Baijalpur Kesho, Baqarpur, Chaturpur, Chausia, Chhittu Pakar, Chitarsenpur, Damodarpur, Dumari Buzurg, Faqrabad, Gangajal, Gobind Chak, Hasanpur, Hasilpur, Ismail Chak, Kaleanpur, Kapur Chak, Khemi Chak, Mahammadali Chak, Mahmud Chak, Milki, Mirzapur, Pahleza, Parmanandpur, Rahimpur, Raipur Hasanpur, Rasulpur, Sabalpur, Semara, Shekh Duman, Siktia, Sobhepur 
>> Location(s) having community center: Apsaid, Dumari Buzurg, Hasilpur, Sabalpur 

Villages within Sub-District Sonepur (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 841101 Chausia BHARPURA SONEPUR Sonepur 7 47 SONEPUR 8 3313 NA NA MIRJAPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
2 841101 Chak Daria Sultanpur BHARPURA SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 7 669 CHAUSIA CHAUSIA MIRJAPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
3 841101 Chausia BHARPURA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
4 841101 Mirzapur BHARPURA SONEPUR Sonepur 4 50 SONEPUR 8 2931 SULTANPUR NA MIRJAPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
5 841101 Bharanpura BHARPURA SONEPUR Sonepur 4 50 SONEPUR 4 5543 NA BHARPURA MIRZAPUR CHHAPRA SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
6 841101 Kapur Chak CHATURPUR SONEPUR Sonepur 12 42 SONEPUR 14 1326 NA CHATURPUR GOPALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
7 841217 Shekh Duman CHATURPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 12 3437 GOPALPUR CHATURPUR CHATURPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
8 841217 Chaturpur CHATURPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 10 5054 NA NA GOPALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
9 841407 Mahammadali Chak CHATURPUR SONEPUR Sonepur 14 40 SONEPUR 14 283 GOPALPUR NA GOPALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
10 841101 Makhdumpur DUDHAILA SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 743 SONEPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
11 841101 Faqrabad DUDHAILA SONEPUR Sonepur 3 51 SONEPUR 5 2105 SONEPUR CHITRAJAFAR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
12 841101 Chitarsenpur DUDHAILA SONEPUR Sonepur 2 52 SONEPUR 3 2939 SONEPUR NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
13 841101 Baqarpur DUDHAILA SONEPUR Sonepur 6 48 SONEPUR 2 1944 SONEPUR CHITRASHENPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
14 841101 Dudhaila DUDHAILA SONEPUR Sonepur 3 51 SONEPUR 5 4548 JAHANGIRPUR NA DUDHAILA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
15 841217 Sobhepur DUMARI BUJURG SONEPUR Sonepur 20 34 SONEPUR 20 3205 NA NA GANGHARA DANAPUR HAJIPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
16 841217 Dumari Buzurg DUMARI BUJURG SONEPUR Sonepur 18 36 SONEPUR 20 7899 NA NA GANGHARA DANAPUR HAJIPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
17 841101 Badurahi GANGAJAL SONEPUR Sonepur 6 48 SONEPUR 4 4436 BHARPURA NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
18 841101 Parvezabad GANGAJAL SONEPUR Sonepur 5 49 SONEPUR 6 1583 BHARPURA NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
19 841101 Gangajal GANGAJAL SONEPUR Sonepur 11 43 SONEPUR 2 2867 PAHARICHAK NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
20 841217 Hasanpur GOPALPUR SONEPUR Sonepur 15 38 SONEPUR 16 3979 NA NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
21 841217 Gopalpur GOPALPUR SONEPUR Sonepur 16 40 SONEPUR 14 6070 NA GOPALPUR MAHDALICHAK SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
22 841101 Rahimpur GOVIND CHAK SONEPUR Sonepur 7 47 SONEPUR 9 2474 SONEPUR RAHIMPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
23 841101 Gheghta GOVIND CHAK SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 7 2182 SONEPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR CHHAPRA PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
24 841101 Ismail Chak GOVIND CHAK SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 2110 SONEPUR GOBIND CHAK SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
25 841101 Gobind Chak GOVIND CHAK SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 6 3927 SONEPUR NA NA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
26 841101 Kasturi Chak HASILPUR SONEPUR Sonepur 12 42 SONEPUR 12 1927 NA NA NAYA GAON NAYA GAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
27 841101 Chak Jujhari HASILPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
28 841217 Ladanpur HASILPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
29 841217 Babhanganwan HASILPUR DIGHWARA Sonepur 20 34 DIGHWARA 7 1028 DIGHWARA NA GANGHARA DANAPUR HAJIPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
30 841217 Lahlad Chak HASILPUR SONEPUR Sonepur 12 42 SONEPUR 18 1343 DUMRI NAYAGAON NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
31 841217 Rasen chak HASILPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
32 841217 Murgia Chak HASILPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
33 841217 Hasilpur HASILPUR SONEPUR Sonepur 16 42 SONEPUR 16 2591 DUMRI NA NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
34 841217 Rajapur HASILPUR SONEPUR Sonepur 12 42 SONEPUR 12 1073 NA HASILPUR NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
35 841217 Bariar Chak HASILPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 10 1250 NAYAGAON NAYAGAON NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
36 841217 Sighinpur HASILPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 10 504 NAYAGAON NAYAGAON NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
37 841407 Milki HASILPUR SONEPUR Sonepur 20 34 SONEPUR 12 621 DUMRI HASILPUR NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
38 841407 Chhittu Pakar HASILPUR SONEPUR Sonepur 12 42 SONEPUR 20 1529 DUMRI NAYAGAON NAYAGAON NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
39 841101 Jahangirpur JAHANGIRPUR SONEPUR Sonepur 5 55 SONEPUR 5 3498 NA NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
40 841101 Jaitiya JAHANGIRPUR SONEPUR Sonepur 4 52 SONEPUR 3 2098 JAHANGIRPUR DUDHAILA DUDHAILA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
41 841101 Shahpur JAHANGIRPUR, SHAHPUR DIYARA SONEPUR Sonepur 2 52 SONEPUR 2 13547 PAHARICHAK NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
42 841101 Khemi Chak KALYANPUR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 81 SONEPUR SHIKARPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
43 841101 Kaleanpur KALYANPUR SONEPUR Sonepur 7 47 SONEPUR 8 3608 SONEPUR SOMRA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
44 841101 Semara KALYANPUR SONEPUR Sonepur 5 49 SONEPUR 7 1227 SONEPUR NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
45 841101 Baijalpur Jamuni KALYANPUR SONEPUR Sonepur 4 50 SONEPUR 5 485 SONEPUR BAIJALPUR JAMUNI SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
46 841101 Baijalpur Kesho KALYANPUR SONEPUR Sonepur 4 50 SONEPUR 4 3468 SONEPUR NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
47 841101 Baijalpur KALYANPUR SONEPUR Sonepur 3 51 SONEPUR 4 355 SONEPUR NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
48 841101 Damodarpur KALYANPUR SONEPUR Sonepur 2 52 SONEPUR 3 1413 SIKARIYA SONEPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
49 841101 Baijalpur Fakir KALYANPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
50 841101 Siktia KALYANPUR SONEPUR Sonepur 2 52 SONEPUR 6 329 SIKARIYA SONEPUR SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
51 841101 Baijalpur Kesho KALYANPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
52 841101 Baijalpur Tamuni KALYANPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
53 841101 Baijalpur Faqir KALYANPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
54 841101 Baijalpur Kesho KALYANPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
55 841101 Baijalpur Jamuni KALYANPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
56 841101 Nawada KASMAR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 1059 SONEPUR NA GOBIND CHAK SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
57 841101 Kasmar KASMAR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 6620 SONEPUR NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 1 2 0 PADDY
58 841101 Mohabatpur KASMAR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
59 841101 Karam Chak KASMAR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
60 841101 Chhitar Chak KASMAR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 2 2414 PAHARICHAK NA GANAGAGAL SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 1 0 0 PADDY
61 841101 Lodipur KASMAR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
62 841101 Chak Chhitar KASMAR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63 841101 Jan Mohammad KASMAR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
64 841101 Pahleza KASMAR SONEPUR Sonepur 6 48 SONEPUR 6 117 SAHPUR PAHLEZA NAYAGAON SABALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
65 841101 Kharika KHARIKA SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 8716 NA NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
66 841101 Sultanpur KHARIKA SONEPUR Sonepur 6 48 SONEPUR 8 958 NA KHARIKA MIRJAPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
67 841217 Rasulpur KHARIKA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
68 841101 Rahar Diyara NAJARMIRA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69 841101 Nazarmira NAJARMIRA SONEPUR Sonepur 3 52 SONEPUR 2 7720 JAHANGIRPUR NA SABALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
70 841101 Mustafa Chak Nayagaon NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
71 841101 Makra Nayagaon SONEPUR Sonepur 10 46 SONEPUR 10 2185 KASTURI CHAK NAYAGANW NAYA GAON NAYA GAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
72 841217 Naya Ganw Nayagaon SONEPUR Sonepur 10 45 SONEPUR 12 8575 KASTURI CHAK NA NA NAYA GAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
73 841217 Chandpura Nayagaon NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
74 841107 Murthan PARMANANDPUR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 10 3442 SONEPUR NA MAHADALICHAK SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
75 841107 Parmanandpur PARMANANDPUR SONEPUR Sonepur 9 45 SONEPUR 8 6029 SONEPUR NA SONEPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
76 841101 Apsaid PARMANANDPUR, SHIKARPUR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 1449 SONEPUR NA MAHADALI CHAK SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
77 841217 Khuntaha RASULPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
78 841217 Lawang Patti RASULPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
79 841217 Rasulpur RASULPUR SONEPUR Sonepur 16 38 SONEPUR 10 4999 KASTURI CHAK NA NAYAGAON SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 1 0 1 PADDY
80 841217 Mahmud Chak RASULPUR SONEPUR Sonepur 16 38 SONEPUR 10 2795 KASTURI CHAK RASULPUR NAYAGAON SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 1 PADDY
81 841217 Abdul Hai RASULPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
82 841217 Salehpur RASULPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
83 841217 Naudiha RASULPUR NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
84 841217 Mohammadpur RASULPUR SONEPUR Sonepur 7 47 SONEPUR 2 404 NAYAGAON RAMSAPUR AKILPUR NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
85 841217 Ramsapur RASULPUR SONEPUR Sonepur 9 45 SONEPUR 7 1288 NAYAGAON RAMSAPUR AKILPUR NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
86 841217 Mirzapur RASULPUR SONEPUR Sonepur 9 45 SONEPUR 9 218 NAYAGAON RAMSAPUR AKILPUR NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
87 841217 Garibpatti RASULPUR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 9 1484 NAYAGAON RAMSAPUR AKILPUR NAYAGAON SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
88 841217 Banwari Chak RASULPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 8 20 NAYAGAON RAMSAPUR AKILPUL SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
89 841101 Sabalpur SABALPUR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 3 27262 JAHANGIRPUR NA NA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 2 1 PADDY
90 841101 Raipur Hasanpur SABALPUR SONEPUR Sonepur 8 46 SONEPUR 8 2126 SABALPUR SABALPUR SABALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
91 841101 Sabalpur SABALPUR SONEPUR Sonepur 5 52 SONEPUR 2 2537 SABALPUR SABALPUR NA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
92 841207 Saidpur SAIDPUR SONEPUR Sonepur 7 47 SONEPUR 8 7757 SONEPUR NA GOBIND CHAK SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
93 841207 ChakDaria SAIDPUR SONEPUR Sonepur 8 48 SONEPUR 8 1485 SONEPUR SAIDPUR GOBIND CHAK SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
94 841101 Barbatta SHAHPUR DIYARA SONEPUR Sonepur 2 52 SONEPUR 3 501 JAHANGIRPUR NA SABALPUR SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
95 841101 Shikarpur SHIKARPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 10 6973 CHATURPUR NA BARUA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
96 841407 Akilpur SHIKARPUR SONEPUR Sonepur 13 41 SONEPUR 10 1403 CHATURPUR DARIYAPUR BAKHUA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
97 841407 Dariyapur SHIKARPUR SONEPUR Sonepur 12 42 SONEPUR 13 2188 CHATURPUR NA BATUA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY
98 841407 Chhapra SHIKARPUR SONEPUR Sonepur 10 44 SONEPUR 12 2074 CHATURPUR SHIKARPUR BARUA SONEPUR SONEPUR PATNA PATNA PATNA PATNA 0 0 0 PADDY

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *