Dhusuri- is a Sub-District within Bhadrak District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
ODISHA Bhadrak Dhusuri Dhamanagar NA 12449 101545 NA NA NA NA
ODISHA Bhadrak Dhusuri Chandabali 3886 4374 20349 10237 10112 6252 56
>> Pincode(s) within Sub-District Dhusuri  : 755036, 756116, 756117, 756118, 756119, 756137, 756138 
>> Town(s) within and around Sub-District Dhusuri  : BHADRAK, DHAMANAGAR 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : BHADRAK 
>> Nearest Town(s) having Medical College: CUTTACK 
>> Nearest Town(s) having Management College: ASURALI, BARAPADA, BHADRAK, BHUSAN, CUTTACK 
>> Location(s) having Cinema Video Hall: Asurali, Dhusuri 
>> Location(s) having Public Library: Asurali, Bamkura, Bayangdihi, Katasahi, Kothar, Nadigan, Narasinghpur, Palasahi, Sundarpur 
>> Location(s) having Public Reading Room: Asurali, Bamkura, Bayangdihi, Katasahi, Kothar, Nadigan, Narasinghpur, Palasahi, Sundarpur 
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center: Aradi, Arjunpur, Astak, Asurali, Bamkura, Batol, Bayangdihi, Bhatasahi, Bodak, Chhatis samil Nandor, Deuladihi, Dhusuri, Dillo, Falapur, Fatepur, Gadagadi, Gariali, Jagannath Sahi, Kakurigaria, Kantika, Kasimpur, Katasahi, Kathamunda, Khaparapada, Kharimahara, Khatuapatna, Korua, Kothar, Lo-oger-chhamauza, Muan, Nadigan, Nandapur, Narasinghpur, Nenjara, Nunia, Olaga, Pachhalo, Palasahi, Pangata, Patrisahi, Raipur, Sahaspur, Sanlapur, Sathibankuda, Sayadjafar, Sriganga, Sundarpur, Surajapur 
>> Location(s) having Sports Field: Aradi, Arjunpur, Astak, Asurali, Bamkura, Batol, Bayangdihi, Bhatasahi, Bhuinpur, Bodak, Chhatis samil Nandor, Deuladihi, Dhusuri, Dillo, Falapur, Fatepur, Gadagadi, Gariali, Jagannath Sahi, Kakurigaria, Kantika, Kasimpur, Katasahi, Kathamunda, Khaparapada, Kharimahara, Khatuapatna, Korua, Kothar, Lo-oger-chhamauza, Muan, Nadigan, Nandapur, Narasinghpur, Nenjara, Nunia, Olaga, Pachhalo, Palasahi, Pangata, Patrisahi, Raipur, Sahaspur, Sanlapur, Sathibankuda, Sayadjafar, Sitalpur, Sriganga, Sundarpur, Surajapur 
>> Location(s) having community center: Aradi, Arjunpur, Astak, Asurali, Bamkura, Bayangdihi, Bhatasahi, Chhatis samil Nandor, Dhusuri, Falapur, Fatepur, Kantika, Kasimpur, Katasahi, Khaparapada, Koilekha, Korua, Kothar, Nadigan, Narasinghpur, Olaga, Pachhalo, Pahana, Palasahi, Pangata, Patrisahi, Raipur, Sundarpur 

Villages within Sub-District Dhusuri (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 756138 Sitalpur Aradi BHADRAK Dhusuri 16 36 BHADRAK 36 401 CHANDBALI PALATPUR ARADI SANLAPUR BATAGAON BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
2 756138 Santara Aradi BHADRAK Dhusuri 16 36 BHADRAK 37 335 CHANDABALI PALATPUR ARADI SONLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
3 756138 Muan Aradi BHADRAK Dhusuri 16 36 BHADRAK 40 1052 CHANDBALI PALATPUR ARADI SONLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
4 756138 Aradi Aradi BHADRAK Dhusuri 15 37 BHADRAK 35 2462 CHANDABALI NA NA SONLAPUR CHANDABLI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
5 756138 Batol Aradi BHADRAK Dhusuri 16 36 BHADRAK 45 1279 ARADI NA NA CHANDABALI CHANDABALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
6 756138 Sanapanki Aradi BHADRAK Dhusuri 16 36 BHADRAK 35 330 CHANDABALI PALATPUR BATLALE SANLAPUR CHANDABALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
7 755036 Arjunpur Arjunapur BHADRAK Dhusuri 12 34 BHADRAK 35 2006 N.A. NA JAHANGIR DNR DNR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
8 755036 Balipatana Arjunapur BHADRAK Dhusuri 15 32 BHADRAK 38 786 N.A. NA NA DNR DNR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
9 756116 Hatiapada Asurali BHADRAK Dhusuri 18 18 BHADRAK 15 768 ASURALI ASURALI ASURALI KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
10 756116 Torabantia Asurali BHADRAK Dhusuri 11 11 BHADRAK 13 572 ASURALI NA ASURALI BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
11 756118 Jharidihi Asurali BHADRAK Dhusuri 9 18 BHADRAK 15 606 N.A. NA NA KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 NA
12 756118 Kharijjharidia Asurali BHADRAK Dhusuri 10 18 BHADRAK 15 606 N.A. JHARADIA JHARADIA KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
13 756137 Hansapur Asurali BHADRAK Dhusuri 13 13 BHADRAK 14 763 ASURALI ASURALI ASURALI KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
14 756137 Asurali Asurali BHADRAK Dhusuri 12 12 BHADRAK 13 3604 ASURALI NA NA NA KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 1 0 PADDY
15 756137 Gariali Asurali BHADRAK Dhusuri 12 14 BHADRAK 17 1527 ASURALI NA JHANIDIHA KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 NA
16 756137 Kakurigaria Asurali BHADRAK Dhusuri 12 12 BHADRAK 15 1244 ASURALI NA ASURALI KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
17 756119 Kharimahara Bamkura BHADRAK Dhusuri 20 27 BHADRAK 30 1396 N.A. NA NA KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK ASURALI CHARMPA 0 0 0 PADDY
18 756119 Deuladihi Bamkura BHADRAK Dhusuri 25 30 BHADRAK 25 1360 ASURALI NA KHADIMAHAR DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
19 756119 Bandha Sahi Bamkura BHADRAK Dhusuri 25 30 BHADRAK 25 496 N.A. NA KHADIMAHARA PALASAI PALASAI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
20 756119 Bamkura Bamkura BHADRAK Dhusuri 26 26 BHADRAK 22 3270 N.A. NA NA DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 1 0 PADDY
21 756118 Sayadjafar Bayangdihi BHADRAK Dhusuri 21 96 BHADRAK 26 1721 N.A. NA BAYANGDIHI KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
22 756118 Bayangdihi Bayangdihi BHADRAK Dhusuri 10 20 BHADRAK 20 4076 N.A. NA NA KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
23 756117 Falapur Bhatasahi BHADRAK Dhusuri 10 30 BHADRAK 29 2688 N.A. NA NA DNR DNR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
24 756119 Bhatasahi Bhatasahi BHADRAK Dhusuri 12 30 BHADRAK 39 2967 N.A. NA NADIGAN DNR DNR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
25 756119 Sahaspur Dhusuri BHADRAK Dhusuri 26 26 BHADRAK 23 1887 N.A. NA NA DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
26 756119 Pokharia Dhusuri BHADRAK Dhusuri 26 26 BHADRAK 22 787 NA NA DHUSURI DHUSURI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
27 756119 Narasinghpur Dhusuri BHADRAK Dhusuri 20 20 BHADRAK 20 3109 NA NA NA DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
28 756119 Surajapur Dhusuri DHAMANAGAR Dhusuri 24 24 DHAMANAGAR 20 1780 DHUSURI NA DHUSURI DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
29 756119 Dhusuri Dhusuri DHAMANAGAR Dhusuri 25 25 DHAMANAGAR 15 2112 NA NA NA NA NA BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 1 0 PADDY
30 756119 Jagannath Sahi Dhusuri DHAMANAGAR Dhusuri 24 24 DHAMANAGAR 15 1120 DHUSURI NA NA NA NA BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
31 756119 Lo-oger-chhamauza Dhusuri DHAMANAGAR Dhusuri 20 20 DHAMANAGAR 15 1231 DHUSURI NA DHUSURI NA NA BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
32 756118 Dinajpur Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 15 BHADRAK 15 568 N.A. FATEPUR FATEPUR KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
33 756137 Nenjara Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 15 BHADRAK 16 1236 N.A. NA FATEPUR KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
34 756137 Fatepur Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 15 BHADRAK 15 2303 N.A. NA NA KOLHAR KOLHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARANPUR 0 0 0 PADDY
35 756137 Dharamagatpur Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 15 BHADRAK 19 298 ASURALI FATEPUR FATEPUR KOLHAR KOLHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK NALANGA 0 0 0 PADDY
36 756137 Kelanga Sasan Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 16 BHADRAK 19 216 N.A. FATEPUR FATEPUR KOLHAR KOLHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
37 756137 Paturibindha Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 15 BHADRAK 18 351 N.A. NA FATEPUR KOLHAR KOLHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
38 756137 Hetampur Fatepur BHADRAK Dhusuri 15 15 BHADRAK 18 193 ASURALI FATEPUR FATEPUR KOLHAR KOLHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK ASURALI 0 0 0 PADDY
39 756116 Bargara Gobindpur BHADRAK Dhusuri 11 15 BHADRAK 18 222 KURHA KURHA GOVINDPUR KATHER BHADRAK15 BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
40 756116 Ajmatpur Gobindpur BHADRAK Dhusuri 12 14 BHADRAK 16 515 ANAANDPUR ANANDPURBAZAR ANANDAPURBAZAR BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK CUTTACK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
41 756137 Korua Gobindpur BHADRAK Dhusuri 10 10 BHADRAK 17 2155 ASURALI NA NA BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 NA
42 756137 Kharijkorua Gobindpur BHADRAK Dhusuri 10 10 BHADRAK 17 222 KURUA KURUA GOVINDPUR BHUSAN BHUSAN BHADRAK CUTTACK BHUSAN CHARAMPA 0 0 0 NA
43 755036 Hasanabad Hasanabad BHADRAK Dhusuri 18 32 BHADRAK 30 806 N.A. NA NA PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
44 755036 Astak Hasanabad BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 48 2433 N.A. NA HASANABAD PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 1 0 PADDY
45 756119 Pangata Hasanabad BHADRAK Dhusuri 15 30 BHADRAK 36 2151 N.A. NA NA DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
46 756137 Kasimpur Kasimpur BHADRAK Dhusuri 23 20 BHADRAK 27 2206 N.A. NA NA KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
47 756137 Pachhalo Kasimpur BHADRAK Dhusuri 23 30 BHADRAK 25 2239 N.A. NA BOMKURA DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
48 756116 Katasahi Katasahi BHADRAK Dhusuri 19 15 BHADRAK 20 3359 ASURALI NA NA BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 1 0 PADDY
49 756116 Chhatis samil Nandor Katasahi BHADRAK Dhusuri 20 15 BHADRAK 22 2113 ASURALI NA KATASAHI BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
50 756116 Gohirapada Katasahi BHADRAK Dhusuri 22 20 BHADRAK 18 396 ASURALI KATASAHI KATASAHI BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
51 756116 Batitanki Katasahi BHADRAK Dhusuri 25 23 BHADRAK 19 497 ASURALI NA KATASAHI BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
52 756116 Sriganga Katasahi BHADRAK Dhusuri 22 20 BHADRAK 17 1756 ASURALI KATASAHI KATASI BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
53 756119 Nadiali Katasahi BHADRAK Dhusuri 23 26 BHADRAK 18 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
54 756116 Sarapur Khaparapada BHADRAK Dhusuri 18 14 BHADRAK 18 548 KARUNA NA GOVINDPUR KARANJAADIA BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHUSAN CHARAMPA 0 0 0 PADDY
55 756116 Lenka Sahi Khaparapada BHADRAK Dhusuri 18 14 BHADRAK 18 515 BHANDARIPOKHARI NA BHANDARIPOKHARI BHANDARIPOKHARI BHANDARIPOKHARI BHADRAK CUTTACK BARAPADA NALANGA 0 0 0 NA
56 756116 Nunia Khaparapada BHADRAK Dhusuri 20 15 BHADRAK 12 1400 ASURALI NA NA BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMAL 0 0 1 PADDY
57 756116 Khaparapada Khaparapada BHADRAK Dhusuri 19 16 BHADRAK 16 2890 ASURALI NA NA BHADRAK BHADRAK BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 1 PADDY
58 756118 Nasalapur Kothar BHADRAK Dhusuri 10 20 BHADRAK 20 847 N.A. NA KOTHAR KOTHAR KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
59 756118 Kothar Kothar BHADRAK Dhusuri 10 20 BHADRAK 18 3335 N.A. NA NA KOTHAR OTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
60 756118 Dillo Kothar BHADRAK Dhusuri 12 15 BHADRAK 14 1090 N.A. NA KOTHAR NA KOTHAR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
61 756119 Patrisahi Kothar BHADRAK Dhusuri 15 20 BHADRAK 22 2086 N.A. NA DHUSURI DHUSURI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 0 0 PADDY
62 756137 Srirampur Kothar BHADRAK Dhusuri 12 12 BHADRAK 16 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63 756119 Nadigan Nadigan BHADRAK Dhusuri 10 30 BHADRAK 28 5792 N.A. NA NA DNR DNR BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARMPA 0 1 0 PADDY
64 756138 Bankamuhan Nandapur BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 35 496 CHANDBALI MAUDPUR NANDAPUR SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
65 756138 Nandapur Nandapur BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 35 1017 CHANDBALI NA NA SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
66 756138 Bhuinpur Nandapur BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 40 822 CHANDBALI NA NANDAPUR SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
67 756138 Palatpur Nandapur BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 40 583 CHANDBALI NA ARADI SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
68 756138 Koilekha Nandapur BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 40 591 CHANDBALI PALATPUR BHIMPUR SANLAPUR BALIGAN BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
69 756138 Pahana Nandapur BHADRAK Dhusuri 18 35 BHADRAK 35 912 CHANDBALI NA ARIDI SANLAPUR BALIGAON BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
70 756119 Sanlapur Palasahi BHADRAK Dhusuri 24 30 BHADRAK 27 1491 DHUSURI NA NA DHUSURI DHUSURI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
71 756119 Palasahi Palasahi BHADRAK Dhusuri 28 32 BHADRAK 28 4450 NA NA NA NA NA BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
72 756119 Gadagadi Palasahi BHADRAK Dhusuri 28 35 BHADRAK 30 1303 N.A. NA NA PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
73 756119 Raipur Raipur BHADRAK Dhusuri 28 40 BHADRAK 10 2159 N.A. NA NA PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
74 756119 Maudpur Raipur BHADRAK Dhusuri 25 85 BHADRAK 38 635 N.A. NA RAIPUR PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
75 756119 Jagannath Badi Raipur BHADRAK Dhusuri 27 30 BHADRAK 38 660 N.A. MAUDPUR RAIPUR PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
76 756119 Kathamunda Raipur BHADRAK Dhusuri 32 35 BHADRAK 42 1376 N.A. NA KANTIKA PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
77 756119 Kantika Raipur BHADRAK Dhusuri 26 38 BHADRAK 40 2056 N.A. NA NA PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
78 756119 Nidhibindha Raipur BHADRAK Dhusuri 30 32 BHADRAK 40 195 N.A. MAUDPUR KANTIKA PALASAHI PALASAHI BHADRAK CUTTACK BHADRAK CHARAMPA 0 0 0 PADDY
79 756119 Khatuapatna Sundarpur BHADRAK Dhusuri 20 32 BHADRAK 40 1739 CHANDBALI NA SUNDARPUR SAMLEPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
80 756119 Sundarpur Sundarpur BHADRAK Dhusuri 20 32 BHADRAK 35 3292 CHANDBALI NA NA SANALPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 1 0 PADDY
81 756138 Olaga Sundarpur BHADRAK Dhusuri 20 32 BHADRAK 40 2079 CHANDBALI NA NA SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK N.A. 0 0 0 PADDY
82 756138 Kuleipada Sundarpur BHADRAK Dhusuri 21 32 BHADRAK 38 610 CHANDBALI MAUDPUR HATADIHA SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
83 756138 Sathibankuda Sundarpur BHADRAK Dhusuri 20 32 BHADRAK 35 1217 DHUSURY NA MATHADIKA SONLAPUR CHANDABALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY
84 756138 Bodak Sundarpur BHADRAK Dhusuri 21 32 BHADRAK 35 1132 DHUSURY NA MATHADIKA SANLAPUR CHANDBALI BHADRAK CUTTACK CUTTACK BHUBANESWAR 0 0 0 PADDY

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *