Ashta is a Sub-District within Sehore District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
MADHYA PRADESH Sehore Ashta Ashta NA 85400.92 189752 NA NA NA NA
>> Pincode(s) within Sub-District Ashta : 466001, 466114, 466116, 466120, 466125, 466221, 466446, 466665 
>> Town(s) within and around Sub-District Ashta : ASHTA, kOTHRI, SEHORE 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : BHOPAL, N.A., SEHORE 
>> Nearest Town(s) having Medical College: BHOPAL, N.A. 
>> Nearest Town(s) having Management College: BHOPAL, INDORE 
>> Location(s) having Cinema Video Hall: Barkheda, Chhapar 
>> Location(s) having Public Library: Arniya Daud, Badjhiri, Bhonra, Chhapar, Chhapri, Maina, Mehmudabadkhedi, Sankarpur 
>> Location(s) having Public Reading Room: Barkheda, Chhapar 
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center: Arniya Ram, Bherupur, Chhapar, Umarpur 
>> Location(s) having Sports Field: Arniya Daud, Arniya Ram, Aroliya, Baijnath, Bamuliya Bhati, Bamuliya Khichi, Barkheda, Bherupur, Bhonra, Channotha, Chhapar, Dabri, Dhanana, Gawa Kheda, Hamid Khedi, Jagmalpura, Kanda Khedi, Khadi, Khamkheda (Baijnath), Kheniyapura, Lasudiya Khas, Lasudiya Par, Lasudliya Vijaysingh, Maina, Mubarakpur, Nogaon, Pagariya Hat, Rampura  Kalan, Rolagaon, Seoda, Umarpur 
>> Location(s) having community center: Arniya Johri, Badkhola, Bamuliya Bhati, Bamuliya Khichi, Bherupur, Chhapar, Kev Khedi, Khadi, Kheniyapura, Lasudiya Par, Mehmudabadkhedi 

Villages within Sub-District Ashta (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 466001 Pipaliya Raidas NA ASHTA ASHTA 20 62 ASHTA 20 522 KHACHAROD JASMATR JASMAT SIDDIQ GANJ ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 WHEAT
2 466001 Khacharod NA ASHTA ASHTA 17 61 ASHTA 17 3286 NA NA NA N.A. ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
3 466001 Bhagwanpur NA ASHTA ASHTA 5 48 ASHTA 5 865 N.A. NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
4 466001 Bamuliya Bhati NA ASHTA ASHTA 6 51 ASHTA 6 1751 ASHTA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
5 466001 Kachnariya NA kOTHRI ASHTA 14 39 kOTHRI 7 1133 NA NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
6 466114 Mali Khedi NA ASHTA ASHTA 11 51 ASHTA 11 377 N.A. NA DEEPLA KHEDI KHAJURIYA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
7 466114 Lasudiya Sukha NA kOTHRI ASHTA 20 65 kOTHRI 15 614 N.A. NA NIPANIYA KALA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
8 466114 Chacha Khedi NA ASHTA ASHTA 15 45 ASHTA 15 648 N.A. CHUPADIYA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
9 466114 Chhapri NA ASHTA ASHTA 12 57 ASHTA 12 483 N.A. LORASKALAN LORAS KALA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
10 466114 Chopadiya NA kOTHRI ASHTA 13 40 kOTHRI 12 1373 NA NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
11 466114 Kev Khedi NA ASHTA ASHTA 13 40 ASHTA 11 304 N.A. JAFRABAD ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
12 466114 Jafrabad NA ASHTA ASHTA 11 45 ASHTA 11 1301 NA NA NA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
13 466114 Atraliya NA ASHTA ASHTA 30 45 ASHTA 30 1060 N.A. NA N.A. ARNIYA KALAN SHUJALMANDI SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
14 466114 Nipaniya Kalan NA kOTHRI ASHTA 25 45 kOTHRI 12 3960 NA NA NA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 1 0 1 SOYABEAN
15 466114 Bor Kheda NA kOTHRI ASHTA 20 35 kOTHRI 7 1459 KOTHRI NA NIPANIYA KALA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
16 466114 Shiv Khedi NA kOTHRI ASHTA 23 38 kOTHRI 10 719 BORKHEDA NA NIPANIYA KALA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
17 466114 Parwa Gosai NA kOTHRI ASHTA 17 37 kOTHRI 8 478 NA KACHNARIYA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
18 466114 Bheel Khedi Sadak NA kOTHRI ASHTA 22 25 kOTHRI 12 1463 NA NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
19 466114 Molu Khedi NA kOTHRI ASHTA 11 35 kOTHRI 6 1126 KACHNARIYA NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
20 466114 Mana Khedi NA kOTHRI ASHTA 15 34 kOTHRI 2 1161 N.A. NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
21 466114 Kanapura (Viran) NA kOTHRI ASHTA 22 31 kOTHRI 6 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
22 466114 Gadra Khedi NA kOTHRI ASHTA 20 30 kOTHRI 5 374 KOTHRI BHILKHEDI BHILKHED KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
23 466114 Lasudiya Khas NA kOTHRI ASHTA 17 28 kOTHRI 3 1642 KOTHRI NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
24 466114 Bamuliya Khichi NA ASHTA ASHTA 10 35 ASHTA 10 1341 ASHTA WEDAKHEDI KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL INDORE BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
25 466114 Beda Khedi NA kOTHRI ASHTA 10 35 kOTHRI 5 1494 NA NA KOTHRI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
26 466114 Sando Khedi NA ASHTA ASHTA 9 42 ASHTA 9 996 N.A. BEDAKHEDI KOTHRI ASHTA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
27 466114 Umarpur NA ASHTA ASHTA 12 38 ASHTA 12 944 N.A. NA SAMARDA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
28 466114 Jata Kheda NA ASHTA ASHTA 7 44 ASHTA 7 1025 NA NA SAMARDA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
29 466114 Gawa Kheda NA kOTHRI ASHTA 20 35 kOTHRI 6 2262 NA NA SAMARDA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 1 WHEAT
30 466114 Samardi NA kOTHRI ASHTA 12 42 kOTHRI 1 410 SAMARDI SAMARDI SAMARDI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
31 466114 Samarda NA kOTHRI ASHTA 15 40 kOTHRI 6 1389 NA NA NA KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
32 466114 Mullani (Mangalpur) NA kOTHRI ASHTA 20 35 kOTHRI 7 465 GAWA KHEDA GAWA KHEDA SAMARDI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL INDORE 0 0 0 SOYABEAN
33 466116 Mirjapur NA ASHTA ASHTA 12 54 ASHTA 12 498 ASHTA NA ASHTA ASHTA SEHORE N.A. BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
34 466116 Rupeta NA ASHTA ASHTA 12 57 ASHTA 12 1123 ASHTA NA NA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
35 466116 Rupa Kheda NA ASHTA ASHTA 15 55 ASHTA 15 642 ASHTA RIPETA KHEDIHATR ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
36 466116 Bherupur NA ASHTA ASHTA NA NA ASHTA NA 942 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
37 466116 Pardi Khedi NA ASHTA ASHTA 17 62 ASHTA 17 921 ASHTA RUPETA KHEDI ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
38 466116 Paroliya NA ASHTA ASHTA 11 51 ASHTA 11 799 NA PAGARIYA HAT ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
39 466116 Barkheda NA ASHTA ASHTA 16 58 ASHTA 16 1425 MARENPUR NA KHJURIYAKASLAN ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
40 466116 Fatehpur NA ASHTA ASHTA 25 65 ASHTA 25 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
41 466116 Udaipur NA ASHTA ASHTA 20 55 ASHTA 20 894 KHACHAROD NA NA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
42 466116 Memda Khedi NA ASHTA ASHTA 12 52 ASHTA 12 291 ASHTA DIPLA KHEDI KHAJURIYA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
43 466116 Deepla Khedi NA ASHTA ASHTA 12 52 ASHTA 12 759 ASHTA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
44 466116 Sanga Khedi NA ASHTA ASHTA 18 63 ASHTA 18 660 ASHTA NA KHAMKHEDA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
45 466116 Dewan Khedi NA ASHTA ASHTA 19 64 ASHTA 19 928 ASHTA NA KHAJURIYA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
46 466116 Morukhedi NA ASHTA ASHTA 18 61 ASHTA 18 658 ASHTA KANNOD MIRGI KANNOD MIRGI KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
47 466116 Kannod Mirzi NA ASHTA ASHTA 15 57 ASHTA 15 2538 NA NA NA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
48 466116 Guradiya Sirajuddin NA ASHTA ASHTA 13 55 ASHTA 13 809 NA NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
49 466116 Lasudliya Vijaysingh NA ASHTA ASHTA 9 52 ASHTA 9 1147 NA NA NA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
50 466116 Badodiya Gadri NA ASHTA ASHTA 12 55 ASHTA 12 1416 N.A. NA HARRAJ KHEDI KHAM KHEDA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
51 466116 Nanakpur NA ASHTA ASHTA 12 57 ASHTA 12 951 LASUDIYA NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
52 466116 Chancharsi NA ASHTA ASHTA 8 53 ASHTA 8 828 NA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
53 466116 Rajjakpura NA ASHTA ASHTA 5 49 ASHTA 5 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
54 466116 Tajpura NA ASHTA ASHTA 8 52 ASHTA 8 412 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
55 466116 Baman Khedi NA ASHTA ASHTA 8 52 ASHTA 8 219 ASHTA CHACHARSI ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
56 466116 Ahmadpur NA ASHTA ASHTA 8 52 ASHTA 8 176 ARILIYA AROKIYA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
57 466116 Aroliya NA ASHTA ASHTA 7 50 ASHTA 7 1753 N.A. NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
58 466116 Khaladiya NA ASHTA ASHTA 9 51 ASHTA 9 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
59 466116 Paladiya NA ASHTA ASHTA 10 49 ASHTA 10 1025 ASHTA LASUDIYA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
60 466116 Sankarpur NA ASHTA ASHTA 5 50 ASHTA 5 315 ASHTA JAGMALPUR ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
61 466116 Anandipura NA ASHTA ASHTA 6 48 ASHTA 6 789 NA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
62 466116 Jagmalpura NA ASHTA ASHTA 3 48 ASHTA 3 936 ASHTA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
63 466116 Navrangpur NA ASHTA ASHTA 6 48 ASHTA 6 653 NA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
64 466116 Sekdapura NA ASHTA ASHTA 4 46 ASHTA 4 28 NAWRANGPUR NAWRANGPUR ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
65 466116 Kilerama (Fatehpur Kilerama) NA ASHTA ASHTA 3 40 ASHTA 3 747 NA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
66 466116 Shahwajpura NA ASHTA ASHTA 4 42 ASHTA 4 104 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
67 466116 Baupura NA ASHTA ASHTA 5 45 ASHTA 5 416 KIKRONA KILOMA KIKRONA KIKRONA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
68 466116 Muradpura NA ASHTA ASHTA 5 45 ASHTA 5 80 KIKRONA KIKORAMA KIKRONA KIKRONA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
69 466116 Abdullapur NA ASHTA ASHTA 3 46 ASHTA 3 224 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
70 466116 Jagannathpura NA ASHTA ASHTA 3 46 ASHTA 3 188 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
71 466116 Ghanshyampura (Part) NA ASHTA ASHTA 3 46 ASHTA 3 134 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
72 466116 Dupadiya NA ASHTA ASHTA 8 50 ASHTA 8 1877 NA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
73 466116 Mundi Khedi NA ASHTA ASHTA 5 45 ASHTA 5 663 ASHTA NA N.A. ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
74 466116 Mohammadpur Pakhani NA ASHTA ASHTA 7 35 ASHTA 7 973 ASHTA NA KIKRONA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
75 466116 Malikhedi Bazyaft NA ASHTA ASHTA 4 46 ASHTA 4 870 ASHTA NA N.A. ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
76 466116 Dalpatpura NA ASHTA ASHTA 5 40 ASHTA 5 459 KIKRONA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
77 466116 Bhamura NA ASHTA ASHTA 8 50 ASHTA 8 495 ASHTA DHANANA SUDI ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
78 466116 Dabri NA ASHTA ASHTA 3 46 ASHTA 3 1723 ASHTA NA NA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
79 466116 Hamid Khedi NA ASHTA ASHTA 3 46 ASHTA 3 519 ASHTA DABRI ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
80 466116 Kaji Khedi NA SEHORE ASHTA 3 46 SEHORE 3 849 ASHTA DABRI ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
81 466116 Bahadarpura NA ASHTA ASHTA 3 45 ASHTA 2 196 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
82 466116 Duka NA ASHTA ASHTA 9 52 ASHTA 9 932 KHEDI KHERDI KHEDI ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL DEWAS 0 0 0 SOYABEAN
83 466116 Khadi NA ASHTA ASHTA 15 60 ASHTA 15 3778 NA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 1 0 1 SOYABEAN
84 466116 Gopalpur NA ASHTA ASHTA 10 45 ASHTA 10 923 NA NA KHADI ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
85 466116 Channotha NA ASHTA ASHTA 10 54 ASHTA 10 1251 GOPALPUR NA KHDI HAT ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
86 466116 Tanda NA ASHTA ASHTA 8 53 ASHTA 8 686 NA NA ASHTA ASHTA SEHORE SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
87 466116 Hakimabad NA ASHTA ASHTA 9 52 ASHTA 9 1641 NA NA LORAS KALA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 2 1 SOYABEAN
88 466116 Dhanana NA ASHTA ASHTA 12 57 ASHTA 12 873 ASHTA NA LORAS KALA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
89 466116 Badaliya Baramad (Dabari) NA ASHTA ASHTA 8 52 ASHTA 8 29 N.A. HAKIMA BAD LORAS KALA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
90 466116 Khamkheda (Baijnath) NA ASHTA ASHTA 20 65 ASHTA 20 4552 NA NA NA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 1 0 1 SOYABEAN
91 466116 Baijnath NA ASHTA ASHTA 20 66 ASHTA 20 1920 N.A. NA SEWDA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
92 466116 Sulkhedi NA ASHTA ASHTA 25 68 ASHTA 25 591 MAINA NA MAINA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
93 466116 Hirapur NA ASHTA ASHTA 12 57 ASHTA 12 1475 NA NA LORAS KALA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
94 466116 Loras Kalan NA ASHTA ASHTA 12 57 ASHTA 12 759 NA NA NA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
95 466116 Kanda Khedi NA kOTHRI ASHTA 14 40 kOTHRI 10 875 KOTHRI NA SAMARDI KOTHRI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
96 466116 Bafapur (Wafapur) NA ASHTA ASHTA 5 48 ASHTA 5 1863 N.A. NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
97 466116 Kasampura NA ASHTA ASHTA 10 40 ASHTA 10 484 N.A. SAMARDI SUSHILA BAGER SUSHILA BAGWR ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL ASHTA 0 0 0 SOYABEAN
98 466116 Mugli NA ASHTA ASHTA 6 49 ASHTA 6 1906 ASHTA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
99 466116 Darapur NA ASHTA ASHTA 5 47 ASHTA 5 300 ASHTA ANANDIPURA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
100 466116 Mubarakpur NA ASHTA ASHTA 12 54 ASHTA 12 1638 N.A. BAGER BAGER BAGER ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
101 466116 Mehmudabadkhedi NA ASHTA ASHTA 17 52 ASHTA 17 109 N.A. SHOBHA KHEDI BAGER BAGER ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
102 466116 Sobha Khedi NA ASHTA ASHTA 16 52 ASHTA 16 724 ASHTA NA VAGER VAGER ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
103 466116 Rasulpura NA ASHTA ASHTA 14 50 ASHTA 14 1329 ASHTA NA SAMARDA KOTHRI ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
104 466116 Amipur NA ASHTA ASHTA 18 52 ASHTA 18 316 BAGER URADIYA BHAURA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
105 466116 Guradiya Rupchand NA ASHTA ASHTA 18 52 ASHTA 18 1345 BAGER NA BHAURA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
106 466116 Bager NA ASHTA ASHTA 14 59 ASHTA 14 2781 ASHTA NA NA NA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
107 466116 Bhonra NA ASHTA ASHTA 22 60 ASHTA 22 5038 NA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 1 1 1 SOYABEAN
108 466116 Badjhiri NA ASHTA ASHTA NA NA ASHTA NA 858 BHORA NA BHOURA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
109 466116 Dauniya NA ASHTA ASHTA 10 52 ASHTA 10 731 ASHTA NA BHOURA BHAURA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
110 466116 Bapcha NA ASHTA ASHTA 12 54 ASHTA 12 1600 ASHTA NA BHOURA BHAURA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
111 466116 Bhaurasa NA ASHTA ASHTA 10 50 ASHTA 10 560 ASHTA ARANIYA BHAURA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
112 466116 Khandaurapur NA ASHTA ASHTA 18 50 ASHTA 18 784 BHAURA NA BHAURA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
113 466116 Arniya Daud NA ASHTA ASHTA 12 50 ASHTA 12 964 ASHTA ARANIYA HARRAJ KHEDI BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
114 466116 Arniya Ram NA ASHTA ASHTA 13 58 ASHTA 13 1109 ASHTA NA HARRAJ KHEDI BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
115 466116 Pagri NA ASHTA ASHTA 15 60 ASHTA 15 638 ASHTA N.A. HARRAJ KHEDI BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
116 466116 Bhatoni NA ASHTA ASHTA 15 55 ASHTA 15 1252 NA NA BHAURA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
117 466116 Bhuphod NA ASHTA ASHTA 14 57 ASHTA 14 1753 ASHTA NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
118 466116 Baman Khedi NA ASHTA ASHTA 18 61 ASHTA 18 100 HARRA KHEDI HARRA KHEDI HARRAJ KHEDI KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
119 466116 Shyampur Tappa NA ASHTA ASHTA 12 55 ASHTA 12 969 HARRA KHEDI BADODIYA HARRAJ KHEDI KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
120 466116 Haraj Khedi NA ASHTA ASHTA 18 64 ASHTA 18 1691 NA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
121 466116 Dallupura NA ASHTA ASHTA 15 61 ASHTA 15 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
122 466116 Jharkhedi NA ASHTA ASHTA 16 58 ASHTA 16 851 ASHTA NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA SEHORE SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
123 466116 Lakhapura NA ASHTA ASHTA 20 65 ASHTA 20 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
124 466116 Kheniyapura NA ASHTA ASHTA 20 65 ASHTA 20 552 KHACHAROD NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
125 466116 Bhil Khedi NA ASHTA ASHTA 18 64 ASHTA 18 696 ASHTA KHAMKHEDA KHAMKHEDA KHAM KHEDA SEHORE SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
126 466116 Khamkheda Ashta NA ASHTA ASHTA 15 60 ASHTA 15 1883 KHACHAROD NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
127 466116 Pipaliya Chamaran NA ASHTA ASHTA 14 60 ASHTA 17 424 KHACHAROD KHAMKHEDA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
128 466116 Badghati NA ASHTA ASHTA 17 60 ASHTA 17 716 KHAMKHEDA NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 WHEAT
129 466116 Rolagaon NA ASHTA ASHTA 23 69 ASHTA 23 1705 ASHTA NA NA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
130 466116 Bhatpura NA ASHTA ASHTA 23 69 ASHTA 23 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
131 466116 Singarchori NA ASHTA ASHTA 20 65 ASHTA 20 2391 ASHTA NA KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
132 466116 Manirampura NA ASHTA ASHTA 26 68 ASHTA 26 531 N.A. JHIKADI ROLA GAON ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
133 466116 Deogarh NA ASHTA ASHTA 25 68 ASHTA 25 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
134 466116 Jssupura NA ASHTA ASHTA 26 61 ASHTA 26 760 BADKHOL BADKHOLA ROLA GAON KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
135 466116 Badkhola NA ASHTA ASHTA 25 65 ASHTA 25 1298 KHACHAROD NA ROLA GAON ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
136 466116 Deopur NA ASHTA ASHTA 25 67 ASHTA 25 160 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
137 466116 Jhikdi (Mewati) NA ASHTA ASHTA 24 67 ASHTA 24 963 KHACHAROD NA KHACHAROD ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
138 466116 Barkhedi (Mewati) NA ASHTA ASHTA 30 73 ASHTA 30 210 ASHTA JHIKADI ROLA GAON KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
139 466116 Amkhedi NA ASHTA ASHTA 31 74 ASHTA 31 253 ASHTA ROLAGAWAN ROLA GAON KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
140 466116 Magar Khedi NA ASHTA ASHTA 20 60 ASHTA 20 821 ASHTA HARRA KHEDI HARRAJ KHEDI HARRAJ KHEDI ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
141 466116 Killod NA ASHTA ASHTA 22 60 ASHTA 22 591 N.A. NA KHAMKHEDA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL INDORE 0 0 0 SOYABEAN
142 466116 Dhankhedi NA ASHTA ASHTA 15 60 ASHTA 15 183 ASHTA KITLAUD KHAMKHEDA KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL INDORE 0 0 0 SOYABEAN
143 466116 Arniya Johri NA ASHTA ASHTA 17 62 ASHTA 17 2443 NA NA NA BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
144 466116 Lakhu Khedi NA ASHTA ASHTA 22 67 ASHTA 22 486 ASHTA KHENIYA PURA ROLA GAON KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
145 466116 Chhapar NA ASHTA ASHTA 20 65 ASHTA 20 1574 ASHTA NA NA ASHTA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
146 466116 Guwadiya Bazyaft NA ASHTA ASHTA 21 65 ASHTA 21 915 N.A. NA CHHAPAR ASHTA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
147 466116 Kelapani NA ASHTA ASHTA 22 67 ASHTA 22 221 CHHAPA CHHAPAR CHHAPAR BHAURA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
148 466116 Mitthupura NA ASHTA ASHTA 22 67 ASHTA 22 460 CHHAPAR NA CHHAPAR KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
149 466116 Gondpura NA ASHTA ASHTA 22 67 ASHTA 22 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
150 466120 Pagariya Chor NA ASHTA ASHTA 8 53 ASHTA 8 1687 NA NA KHEDI ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
151 466120 Lachhirampura NA ASHTA ASHTA 12 55 ASHTA 12 787 LASUDIYAPAR N.A. KHAJURIYA KASAM ASHTA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
152 466120 Lasudiya Par NA ASHTA ASHTA NA 55 ASHTA NA 834 N.A. NA KHAJURIYA KASAM ASHTA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
153 466120 Udanpura NA ASHTA ASHTA 15 58 ASHTA 15 96 N.A. PADARIYA CHAUHAN ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
154 466120 Patariya Chauhan NA ASHTA ASHTA 12 55 ASHTA 12 553 MALIKHEDI NA KHAJURIYA KASAM KHAJURIYAKASAM ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
155 466120 Khajuriya Kasam NA ASHTA ASHTA 15 58 ASHTA 15 2083 ASHTA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
156 466120 Bala Kheda NA ASHTA ASHTA 60 90 ASHTA 17 317 ASHTA KHAJURIYA KASAM KHAJURIYA KASAM ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
157 466120 Shahpur Magarda NA ASHTA ASHTA 17 60 ASHTA 17 119 ASHTA NEELBAD KHAJURIYA KASAM N.A. ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
158 466120 Gangal Kothri NA ASHTA ASHTA 24 68 ASHTA 24 370 ASHTA PAGARIYA HAT NA KHACHAROD ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
159 466120 Pagariya Hat NA ASHTA ASHTA 24 66 ASHTA 24 2459 ASHTA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
160 466120 Neelbad NA ASHTA ASHTA 18 63 ASHTA 18 1790 ASHTA NA PAGARIYAHAT SIDDIQ GANJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
161 466120 Bandariya Daliya NA ASHTA ASHTA 30 72 ASHTA 30 412 ASHTA NEELBAD SEDEEKGUNJ SEDEEKGUNJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SUGARCANE
162 466120 Jahanpura Viran NA ASHTA ASHTA 25 67 ASHTA 25 4 ASHTA PAGARIYA HAT PAGARIYAHAT SEDEEKGUNJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SUGARCANE
163 466120 Ilahi NA ASHTA ASHTA 30 72 ASHTA 30 203 ASHTA JASMAT JASMAT SIDDIQ GANJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SUGARCANE
164 466120 Jasmat NA ASHTA ASHTA 27 70 ASHTA 27 1754 SIDDIQI GANJ NA NA SIDDIQ GANJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
165 466120 Baja Khedi NA ASHTA ASHTA 30 75 ASHTA 30 229 SIDDIQI GANJ JASMAT JASMAT SIDDIQ GANJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
166 466120 Bapcha Baramad NA SEHORE ASHTA 25 65 SEHORE 65 1582 SIDDIQI GANJ NA NOWGONG SIDDIQ GANJ ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
167 466120 Nogaon NA ASHTA ASHTA 25 70 ASHTA 25 2215 N.A. NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
168 466120 Kadu Khedi NA ASHTA ASHTA 22 65 ASHTA 22 532 KHACHAROD NA KHAROD ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
169 466120 Rampura Kalan NA ASHTA ASHTA 30 72 ASHTA 30 1814 ASHTA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 WHEAT
170 466120 Awali Kheda NA ASHTA ASHTA 33 75 ASHTA 33 1057 ASHTA RAMPURA NOWGONG KIKRONA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
171 466120 Patariya Goyal NA ASHTA ASHTA 15 57 ASHTA 15 1111 N.A. NA KORASKALA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
172 466120 Badliya Baramad NA ASHTA ASHTA 20 62 ASHTA 20 511 ASHTA KHACHAROD ROLA GAON KHAM KHEDA ASHTA BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
173 466120 Kumhariya NA ASHTA ASHTA 24 66 ASHTA 24 19 KHACHAROD ROLAGAWAN KHAMKHEDA SEHORE ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL SEHORE 0 0 0 SOYABEAN
174 466120 Pirana Khedi NA ASHTA ASHTA 22 65 ASHTA 22 426 KHACHAROD KHADUKHEDI KHACHAROD KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
175 466125 Khempur NA ASHTA ASHTA 7 49 ASHTA 7 309 LASUVIJAYSINGH PADANSE BHAGANPUR ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
176 466125 Bagdawada NA ASHTA ASHTA 12 52 ASHTA 12 733 NA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
177 466125 Lakhmipur NA ASHTA ASHTA 15 58 ASHTA 15 692 NA N.A. SEWDA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
178 466125 Seoda NA ASHTA ASHTA 13 60 ASHTA 13 4274 ASHTA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
179 466125 Titoriya NA ASHTA ASHTA 20 63 ASHTA 20 1529 NA NA SEWDA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
180 466125 Maina NA ASHTA ASHTA 22 64 ASHTA 22 7219 NA NA NA NA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 1 1 1 WHEAT
181 466125 Godi NA ASHTA ASHTA 20 63 ASHTA 20 693 NA LOURAS KHURD MAINA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
182 466125 Kumdawada NA ASHTA ASHTA 15 58 ASHTA 15 953 NA NA MAINA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
183 466125 Loras Khurd NA ASHTA ASHTA 17 60 ASHTA 17 1006 NA NA MAINA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
184 466125 Kamalpur Khedi NA ASHTA ASHTA 15 60 ASHTA 15 639 ASHTA HUSEN PUR KHEDI LORAS KALA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
185 466125 Husainpur Khedi NA ASHTA ASHTA 16 61 ASHTA 16 983 ASHTA NA LORAS KALA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
186 466125 Banveerpura NA ASHTA ASHTA 16 59 ASHTA 16 253 N.A. KUMDAWDA MAINA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
187 466125 Shambhu Khedi NA ASHTA ASHTA 14 55 ASHTA 14 677 SEODA SEODA SEWDA SEODA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL DEWAS 0 0 0 SOYABEAN
188 466125 Mundla NA ASHTA ASHTA 15 57 ASHTA 15 540 N.A. LORASKALA LORAS KALA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
189 466125 Jhirniya NA ASHTA ASHTA 14 59 ASHTA 14 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
190 466125 Nomaniya NA ASHTA ASHTA 25 68 ASHTA 25 386 N.A. SINGAR CHAURI KHACHAROD KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
191 466221 Malipura (Ashta) NA ASHTA ASHTA 3 45 ASHTA 3 739 ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
192 466221 Pau Khedi NA ASHTA ASHTA 22 68 ASHTA 22 422 KUMDAWDA KUMDAWDA MAINA MAINA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 WHEAT
193 466446 Richhadiya NA ASHTA ASHTA 8 53 ASHTA 8 919 ASHTA NA ASHTA ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 1 SOYABEAN
194 466665 Pili Karar Khurd NA ASHTA ASHTA 25 67 ASHTA 25 22 KHACHAROD ROLAGAWAN ROLA GAON KHAM KHEDA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN
195 466665 Pili Karar Kala NA ASHTA ASHTA 25 65 ASHTA 25 102 KHACHAROD BADKHOLA ROLA GAON ASHTA ASHTA SEHORE BHOPAL BHOPAL BHOPAL 0 0 0 SOYABEAN

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *