Palghar is a Sub-District within Thane District. 
State.Name District.Name Sub.District.Name CD.Block.Name Houses Area.in.Hectares Population Female Male SC ST
Maharashtra Thane Palghar Palghar 74032 114046.8 324786 159637 165149 6612 145132
>> Pincode(s) within Sub-District Palghar : 401102, 401104, 401201, 401401, 401402, 401403, 401404, 401405, 401409, 401501, 401502, 401601, 401602 
>> Town(s) within and around Sub-District Palghar : Palghar, PALGHAR 
>> Nearest Town(s) having Engineering College : BEREGION, BEVUR, BOISAR, BOISER, CHINCHANI, MAN, MUMBAI, PALGAR, PALGHAR, PALVHAR, SAFALA, TARAPUR, THANE, VASAI, VELUR, VEVUR, VIRAR 
>> Nearest Town(s) having Medical College: BEREGION, BEWEAUR, BOISAR, BOISER, CHINCHANI, MAN, MUMBAI, NALASOPARA, NALASOPRA, NALASUPARA, PALGHAR, THAEN, THANE, VASAI, VIRAR 
>> Nearest Town(s) having Management College: BEREGION, BEWEAUR, BOISAR, BOISER, CHINCHANI, MAN, MUMBAI, NALASOPARA, NALASOPRA, NALASUPARA, PALGHAR, THAEN, THANE, VASAI, VIRAR 
>> Location(s) having Cinema Video Hall:  
>> Location(s) having Public Library: Barhanpur, Dandi, Edwan, Gundale, Haloli, Kelwa, Kelwa Road, Kolawade, Kurgaon, Mahim, Murabe, Nanivali, Nawapur, Pam Tembhi, Saphale, Satpati, Saware, Shigaon, Umroli, Wadrai 
>> Location(s) having Public Reading Room: Barhanpur, Dandi, Edwan, Gundale, Haloli, Kelwa, Kelwa Road, Kolawade, Kurgaon, Mahim, Murabe, Nanivali, Nawapur, Pam Tembhi, Saphale, Satpati, Saware, Shigaon, Umroli, Wadrai 
>> Location(s) having Sports Club Recreation Center: Mahim, Satpati 
>> Location(s) having Sports Field: Mahim, Satpati 
>> Location(s) having community center: Bandar, Barhanpur, Betegaon, Chahade, Dahisar T. Manor, Dahisar T. Tarapur, Dandi, Dhuktan, Durves, Edwan, Embur Airambi, Ghivali, Gundale, Haloli, Jalsar, Kelwa, Kelwa Road, Khadkoli, Khardi, Kharekuran, Kolawade, Kosbad, Kudan, Kumbhavali, Kurgaon, Mahim, Makane Kapase, Makunsar, Man, Murabe, Mykhop, Nandgaon T. Tarapur, Nandore, Nanivali, Nawapur, Nihe, Padghe, Pam Tembhi, Salgaon, Saphale, Satpati, Saware, Shigaon, Sonave, Tembhi Khodave, Umroli, Wadrai 

Villages within Sub-District Palghar (Census 2011)

PIN.Code Village.Name Gram.Panchayat.Name Nearest.Town.Name Sub.District.Head.Quarter..Name. Sub.District.Head.Quarter..Distance.in.km. District.Head.Quarter..Distance.in.km. Nearest.Statutory.Town..Name. Nearest.Statutory.Town..Distance.in.km. Total.Population.of.Village Nearest.Village.Town.Name..Pre.Primary.School..Nursery.LKG.UKG. Nearest.Village.Town.Name..Middle.School. Nearest.Village.Town.Name..Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Senior.Secondary.School. Nearest.Village.Town.Name..Arts.and.Science.Degree.College. Nearest.Village.Town.Name..Engineering.College. Nearest.Village.Town.Name..Medicine.College. Nearest.Village.Town.Name..Management.Institute. Nearest.Village.Town.Name..Private.School.For.Disabled. Dispensary.Doctors.Total.Strength..Numbers. Veterinary.Hospital.Para.Medical.Staff.Total.Strength..Numbers. Family.Welfare.Centre..Numbers. Agricultural.Commodities..First.
1 401102 Varkhunti NA PALGHAR Palghar 3 107 PALGHAR 3 792 NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
2 401102 Kamare NA PALGHAR Palghar 5 110 PALGHAR 5 1338 NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
3 401102 Lalthane NA PALGHAR Palghar 27 70 PALGHAR 27 818 NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
4 401102 Khadkoli NA PALGHAR Palghar 16 100 PALGHAR 16 2126 NA NA CHAHATE PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
5 401102 Tandulwadi NA PALGHAR Palghar 25 70 PALGHAR 25 1829 NA NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Rice
6 401102 Rambag NA PALGHAR Palghar 19 100 PALGHAR 19 465 NA MAKUNSAR MAKUNSAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
7 401102 Makunsar NA PALGHAR Palghar 19 100 PALGHAR 19 2500 NA NA NA PALGHAR PALGHAR VASAI VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
8 401102 Vilangi NA PALGHAR Palghar 18 92 PALGHAR 18 1956 NA NA AGARWADI AGARWADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
9 401102 Dande NA PALGHAR Palghar 17 94 PALGHAR 17 682 NA AGKHADI AAGKHADI AAGKHADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
10 401102 Usarani NA PALGHAR Palghar 24 96 PALGHAR 24 1490 NA NA BHAGARWADI BHAGARWADI PALGHAR THANE PALGHAR PALGHAR VIRAR 1 0 0 Rice
11 401102 Dahisar T. Mahim NA PALGHAR Palghar 18 93 PALGHAR 18 272 NA AGARWADI AAGARWADI AAGARWADI PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR 0 0 0 Rice
12 401102 Tighare NA PALGHAR Palghar 8 94 PALGHAR 8 829 NA AGARWADI AAGARWADI AAGARWADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
13 401102 Ambodegaon NA PALGHAR Palghar 18 94 PALGHAR 18 358 NA AGARWADI AAGARWADI AAGARWADI PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
14 401102 Kapase NA PALGHAR Palghar 19 65 PALGHAR 19 1689 NA NA SAMAN SAMAN PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
15 401102 Pargaon NA Palghar Palghar 30 85 Palghar 30 1597 NA NA NA SAFALA PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 1 0 0 Paddy
16 401102 Sonave NA Palghar Palghar 31 85 Palghar 31 2650 NA NA PARGAON SAFALA PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 1 0 0 Paddy
17 401102 Uchavali NA PALGHAR Palghar 25 70 PALGHAR 25 294 NA TANDULWADI SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
18 401102 Saphale NA PALGHAR Palghar 20 65 PALGHAR 20 4396 NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 1 Rice
19 401102 Kardal NA PALGHAR Palghar 20 65 PALGHAR 20 1971 NA NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
20 401102 Makane Kapase NA PALGHAR Palghar 20 68 PALGHAR 20 2146 NA NA NA SAFALA SAFALA SAFALA VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
21 401102 Virathan Kh. NA PALGHAR Palghar 19 100 PALGHAR 19 1366 NA AGARWADI NACHURVAPE NACHURVAPE PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
22 401102 Nagavepada NA PALGHAR Palghar 19 100 PALGHAR 19 642 NA AGARWADI AAGARWADI AAGARWADI PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
23 401102 Chatale NA PALGHAR Palghar 19 94 PALGHAR 19 1090 NA AGARWADI AGARWADI AGARWADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
24 401102 Bhadave NA PALGHAR Palghar 35 95 PALGHAR 35 634 NA EDVAN EDVAN AGARWADI PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
25 401102 Mathane NA PALGHAR Palghar 35 97 PALGHAR 35 649 NA EDVAN EDVAN AGARWADI WASAI VASAI VASAI VASAI VIRAR 0 0 0 Rice
26 401102 Vedhi NA PALGHAR Palghar 20 93 PALGHAR 20 1444 NA EDVAN AGARWADI AGARWADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
27 401102 Shilte NA PALGHAR Palghar 32 92 PALGHAR 32 605 NA SAFALA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
28 401102 Manjurli NA PALGHAR Palghar 23 93 PALGHAR 23 102 NA AGARWADI AGARWADI AGARWADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
29 401102 Karwale NA PALGHAR Palghar 23 70 PALGHAR 23 1489 NA VIRAYAN BK SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
30 401102 Penand NA PALGHAR Palghar 31 70 PALGHAR 31 1206 NA VIRAYAN BK SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
31 401102 Saratodi NA PALGHAR Palghar 24 70 PALGHAR 24 840 NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
32 401102 Saravali NA PALGHAR Palghar 25 70 PALGHAR 25 673 NA NA MAKNE SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
33 401102 Mande NA PALGHAR Palghar 19 70 PALGHAR 19 1101 NA NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
34 401102 Edwan NA PALGHAR Palghar 35 70 PALGHAR 35 3188 NA NA NA AGARWADI VASAI VASAI VASAI VASAI VIRAR 1 2 1 Rice
35 401102 Dongare NA PALGHAR Palghar 25 95 PALGHAR 25 787 NA EDWAN EDWAN AGARWADI PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
36 401102 Virathan Bk. NA PALGHAR Palghar 20 70 PALGHAR 20 1799 NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
37 401102 Darshet NA Palghar Palghar 38 95 Palghar 38 967 NA SONAWE PARGAON SAFALA PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 1 0 0 Rice
38 401102 Dahiwale NA PALGHAR Palghar 33 70 PALGHAR 33 699 NA SONAWE SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
39 401102 Ghatim NA PALGHAR Palghar 29 77 PALGHAR 29 709 NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
40 401102 Kandarwan NA Palghar Palghar 29 74 Palghar 29 474 NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
41 401102 Kandre Bhure NA Palghar Palghar 35 70 Palghar 35 1077 NA NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
42 401102 Mithagar NA Palghar Palghar 29 70 Palghar 29 1082 NA SAFALA VIRATHAN PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
43 401102 Bandar NA PALGHAR Palghar 25 70 PALGHAR 25 2007 NA NA DATIVARE AGARWADI VASAI VASAI VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
44 401102 Kore NA PALGHAR Palghar 27 97 PALGHAR 27 1514 NA NA EDWAN AGARWADI PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
45 401102 Khardi NA PALGHAR Palghar 26 97 PALGHAR 26 2040 NA NA DATIVARE AGARWADI VASAI VASAI VIRAR VIRAR VIRAR 0 0 0 Rice
46 401102 Jalsar NA PALGHAR Palghar 23 70 PALGHAR 23 2153 NA NA VIRATHAN PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
47 401102 Tembhi Khodave NA PALGHAR Palghar 25 70 PALGHAR 25 2408 NA NA VIRATH BK. PALGHAR PALGHAR PALGAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
48 401102 Wadhiv Saravali NA PALGHAR Palghar 28 70 PALGHAR 28 772 NA SAFALA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Rice
49 401102 Vadhi NA PALGHAR Palghar 30 70 PALGHAR 30 716 NA NA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
50 401102 Navghar NA PALGHAR Palghar 29 77 PALGHAR 29 1179 NA NA GHATIM PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
51 401102 Umbarwada T. Manor NA Palghar Palghar 41 77 Palghar 41 503 NA SONAVE PARGAON SAFALA PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
52 401102 Datiware NA PALGHAR Palghar 27 97 PALGHAR 27 490 NA EDWAN PARGAON AGARWADI PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 1 0 0 Rice
53 401102 Sakhare NA Palghar Palghar 30 127 Palghar 30 1652 NA NA NAVAZE PALGHAR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
54 401102 Navaze NA Palghar Palghar 33 40 Palghar 33 1998 NA NA NA SAFALA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
55 401102 Gundave NA Palghar Palghar 33 122 Palghar 33 850 NA DAHISAR DAHISAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
56 401102 Salivali NA Palghar Palghar 35 73 Palghar 35 1353 NA NA DAHISAR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 2 0 Rice
57 401102 Vehaloli NA Palghar Palghar 45 75 Palghar 45 345 NA HALOLI MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASOPRA NALASOPRA PALGHAR 0 0 0 Rice
58 401102 Dhekale NA Palghar Palghar 46 71 Palghar 46 1430 NA NA DAHISAR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
59 401102 Warai NA Palghar Palghar 47 72 Palghar 47 287 NA DAHISAR DAHISAR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
60 401104 Agarwadi NA PALGHAR Palghar 19 100 PALGHAR 19 1414 NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 2 0 Rice
61 401104 Nagave NA PALGHAR Palghar 19 100 PALGHAR 19 542 NA AGARWADI AAGARWADI AAGARWADI PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
62 401201 Khadkawane NA Palghar Palghar 18 132 Palghar 18 315 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
63 401201 Wade NA PALGHAR Palghar 37 127 PALGHAR 37 1376 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
64 401201 Chari Kh. NA Palghar Palghar 16 122 Palghar 16 816 NA NAVSARI NAVSARI MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
65 401201 Velgaon NA Palghar Palghar 12 92 Palghar 12 1474 NA NAVSARI MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
66 401201 Chilhar NA PALGHAR Palghar 30 127 PALGHAR 30 777 NA MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
67 401201 Damkhind NA PALGHAR Palghar 25 105 PALGHAR 25 596 NA MANOHAR MANOHAR MANOHAR PALGHAR PALGHAR THAEN THAEN PALGHAR 0 0 0 Rice
68 401201 Kondhan NA PALGHAR Palghar 25 95 PALGHAR 25 1804 NA NA MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
69 401201 Awadhan NA PALGHAR Palghar 28 124 PALGHAR 28 1744 NA NA MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
70 401401 Tokarale NA Palghar Palghar 12 120 Palghar 12 235 NA MAHIM MAHIM PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
71 401401 Bandate NA PALGHAR Palghar 12 120 PALGHAR 12 573 NA KELWEROAD PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Vegetables
72 401401 Kelwa NA PALGHAR Palghar 15 130 PALGHAR 15 6421 NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
73 401401 Mykhop NA Palghar Palghar 12 120 Palghar 12 2217 NA NA KELWAROAD PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
74 401401 Rothe NA Palghar Palghar 12 120 Palghar 12 331 NA KALWA ROAD PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
75 401401 Girale NA Palghar Palghar 30 100 Palghar 30 950 NA NAVAZE NAVAZE PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
76 401402 Haranwali NA PALGHAR Palghar 7 64 PALGHAR 7 1909 NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Coconut
77 401402 Wadrai NA PALGHAR Palghar 13 65 PALGHAR 13 4038 NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR NAVLI 0 0 0 Coconut
78 401402 Mahim NA PALGHAR Palghar 10 65 PALGHAR 10 10343 NA NA NA NA NA PALGHAR BEWEAUR BEWEAUR NAWALI 1 0 1 Coconut
79 401403 Nanivali NA Palghar Palghar 18 121 Palghar 18 3288 NA NA NA BOISER BOISER BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Rice
80 401403 Ambedhe NA Palghar Palghar 25 119 Palghar 25 817 NA NA BOISAR BOISER BOISER BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
81 401403 Mendhwan NA Palghar Palghar 32 110 Palghar 32 802 NA NA NA BOISER BOISAR BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
82 401403 Girnoli NA PALGHAR Palghar 17 106 PALGHAR 17 1626 NA NA CHAHATE PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
83 401403 Sagave NA PALGHAR Palghar 24 100 PALGHAR 24 933 NA NA CHAHADE PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
84 401403 Kokaner NA PALGHAR Palghar 11 100 PALGHAR 11 1166 NA NA CHAHATE PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
85 401403 Chahade NA PALGHAR Palghar 11 100 PALGHAR 11 2293 NA NA NA PALGFHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
86 401403 Wasare NA PALGHAR Palghar 13 102 PALGHAR 13 1472 NA MAKUNSAR CHAHATE PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
87 401403 Pole NA PALGHAR Palghar 23 90 PALGHAR 23 1192 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
88 401403 Khutal NA Palghar Palghar 21 120 Palghar 21 514 NA MANOAR MANOAR MANOAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
89 401403 Kosbad NA PALGHAR Palghar 25 90 PALGHAR 25 2166 NA NA MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
90 401403 Ambhan NA Palghar Palghar 24 105 Palghar 24 660 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
91 401403 Bandhan NA PALGHAR Palghar 20 105 PALGHAR 20 652 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
92 401403 Takwahal NA PALGHAR Palghar 23 85 PALGHAR 23 1646 NA NA MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
93 401403 Sawarkhand NA PALGHAR Palghar 23 85 PALGHAR 23 1274 NA MASWAN MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Paddy
94 401403 Karalgaon NA Palghar Palghar 27 85 Palghar 27 1220 NA MASWAN MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASUPARA NALASUPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
95 401403 Ten NA Palghar Palghar 26 75 Palghar 26 1743 NA NA MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASUPARA NALASUPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
96 401403 Durves NA Palghar Palghar 30 65 Palghar 30 2766 NA NA NA MANOR PALGHAR PALGHAR NALASUPARA NALASUPARA PALGHAR 1 0 1 Rice
97 401403 Embur Airambi NA Palghar Palghar 26 80 Palghar 26 2072 NA NA NA PALGHAT PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
98 401403 Saware NA Palghar Palghar 40 85 Palghar 40 3115 NA NA MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 1 0 0 Rice
99 401403 Nagave T.Manor NA Palghar Palghar 29 100 Palghar 29 333 NA NAVAZE NAVAZE PALGHASR PLAGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
100 401404 Agawan NA PALGHAR Palghar 10 128 PALGHAR 10 1541 NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
101 401404 Panchali NA PALGHAR Palghar 9 128 PALGHAR 9 1316 NA MURUMBE PALGHAR PALGHAR PALGHAR10 PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Grass
102 401404 Umroli NA PALGHAR Palghar 7 100 PALGHAR 7 4011 NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
103 401404 Kolgaon NA PALGHAR Palghar 8 125 PALGHAR 8 1672 NA NA UMROLI UMROLI PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
104 401404 Dapoli NA PALGHAR Palghar 6 126 PALGHAR 6 628 NA PALGHAR UMROLI UMROLI PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
105 401404 Vikaswadi NA PALGHAR Palghar 9 132 PALGHAR 9 645 NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALTHAR 0 0 0 Rice
106 401404 Morekuran NA PALGHAR Palghar 8 124 PALGHAR 8 718 NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
107 401404 Khutad NA Palghar Palghar 17 144 Palghar 17 602 NA NA NA BOISAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
108 401404 Gundale NA Palghar Palghar 17 142 Palghar 17 3409 NA NA BOISAR LALODE PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Grass
109 401404 Kambalgaon NA Palghar Palghar 14 150 Palghar 14 101 NA BETEGAON BETEGAON BOISAR PALGHAR BOISAR BOISAR BOISAR PALGHAR 0 0 0 Rice
110 401404 Betegaon NA Palghar Palghar 15 150 Palghar 15 2832 NA NA NA BOISAR BOISAR PALGHAR BOISAR BOISAR PALGHAR 0 0 0 Rice
111 401404 Nandore NA Palghar Palghar 8 80 Palghar 8 2344 NA NA NA NA PALGHAR VELUR VIRAR VIRAR NAVALI 0 0 0 Rice
112 401404 Shelwadi NA PALGHAR Palghar 6 70 PALGHAR 6 1707 NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR VEVUR VIRAR VIRAR NAVLI 0 0 0 Rice
113 401404 Zanzroli NA Palghar Palghar 14 120 Palghar 14 977 NA NA KELWEROAD PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Vegetables
114 401404 Kelwa Road NA Palghar Palghar 10 120 Palghar 10 4754 NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Vegetables
115 401404 Vitthalwadi NA PALGHAR Palghar 19 70 PALGHAR 19 881 NA VIRAYAN BK AGARWADI SAFALA PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
116 401404 Kharwadashri NA NA Palghar 18 70 Palghar 35 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
117 401404 Kharmendi NA NA Palghar 18 70 Palghar 30 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
118 401404 Asheri NA NA Palghar 55 175 Palghar 22 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
119 401404 Nandgaon T. Manor NA Palghar Palghar 22 120 Palghar 22 1455 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
120 401404 Loware NA PALGHAR Palghar 15 102 PALGHAR 15 1118 NA MANOR MASWAN PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
121 401404 Katale NA PALGHAR Palghar 15 102 PALGHAR 15 1241 NA MANOR MASVAN MASWAN PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
122 401404 Wasaroli NA Palghar Palghar 22 102 Palghar 22 232 NA MASWAN MASWAN PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
123 401404 Wakadi NA PALGHAR Palghar 14 102 PALGHAR 14 311 NA MASWAN MASWAN MASWAN PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
124 401404 Tamsai NA Palghar Palghar 23 12 Palghar 23 1125 NA MANOR GOVADE MANOR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
125 401404 Netali NA PALGHAR Palghar 19 85 PALGHAR 19 388 NA MANOR MANOR MANOR PAKLGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Paddy
126 401404 Kharshet NA PALGHAR Palghar 14 102 PALGHAR 14 688 NA MASVAN MASWAN PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
127 401404 Wandivali NA PALGHAR Palghar 13 102 PALGHAR 13 544 NA MASVAN MASVAN PALGHAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
128 401404 Maswan NA PALGHAR Palghar 12 70 PALGHAR 12 1667 NA NA NA PALGHAR PALGJHAR MUMBAI MUMBAI MUMBAI PALGHAR 1 2 1 Rice
129 401404 Gowade NA Palghar Palghar 20 85 Palghar 20 1042 NA NA NA MANOR PALGFHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
130 401404 Pochade NA PALGHAR Palghar 22 85 PALGHAR 22 741 NA MASVAN JOVADE MANOR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
131 401404 Dhuktan NA PALGHAR Palghar 14 85 PALGHAR 14 2850 NA NA GOVADE PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Paddy
132 401404 Khamloli NA PALGHAR Palghar 17 122 PALGHAR 17 1534 NA NA GOBADE BAHADOLI PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Paddy
133 401404 Bahadoli NA Palghar Palghar 21 122 Palghar 21 1573 NA NA NA BAHADOLI PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
134 401404 Haloli NA Palghar Palghar 25 77 Palghar 25 3260 NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
135 401404 Kude NA Palghar Palghar 40 76 Palghar 40 1047 NA DAHISAR MANOR PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
136 401404 Bot NA Palghar Palghar 39 76 Palghar 39 1220 NA DAHISAR MANOR PALGHASR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
137 401404 Dahisar T. Manor NA Palghar Palghar 45 125 Palghar 45 2557 NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 1 2 0 Rice
138 401404 Jansai NA Palghar Palghar 47 72 Palghar 47 217 NA DHEKALE DAHISAR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
139 401404 Jayshet NA Palghar Palghar 58 85 Palghar 58 820 NA DHEKALE DAHISAR MANOR PALCHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
140 401405 Kharekuran NA PALGHAR Palghar 8 120 PALGHAR 8 2377 NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Rice
141 401405 Lalonde NA Palghar Palghar 26 110 Palghar 26 1487 NA NA NA NA BOISAR BOISAR VIRAR VIRAR BOISAR 1 2 0 Grass
142 401405 Kirat NA Palghar Palghar 24 112 Palghar 24 1717 NA NA BOISAR LALODE BOISAR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Grass
143 401405 Satpati NA Palghar Palghar 12 85 Palghar 12 17032 NA NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 1 2 1 Coconut
144 401405 Devkhope NA PALGHAR Palghar 7 80 PALGHAR 7 1862 NA NA NANDORE NANDORE PALGHAR BEVUR VIRAR VIRAR NAWALI 0 0 0 Rice
145 401405 Ambadi NA PALGHAR Palghar 5 120 PALGHAR 5 561 NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
146 401409 Ganje NA Palghar Palghar 48 73 Palghar 48 1975 NA NA DAHISAR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
147 401501 Salgaon NA Palghar Palghar 15 120 Palghar 15 2379 NA NA BOISAR PALGHAR PALGHAR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
148 401501 Unbhat NA Palghar Palghar 20 120 Palghar 20 1242 NA NA DANDI CHINCHANI PALGHAR MAN VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
149 401501 Dandi NA Palghar Palghar 27 120 Palghar 27 6540 NA NA NA NA CHINCHANI PALGHAR MAN MAN PALGHAR 1 0 1 Rice
150 401501 Uchchheli NA Palghar Palghar 27 120 Palghar 27 1709 NA NA DANDI CHINCHANI CHINCHANI MAN VIRAR VIRAR PALCHAR 0 0 0 Rice
151 401501 Nawapur NA Palghar Palghar 18 120 Palghar 18 4773 NA NA NA PALGHAR PALCHAR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Rice
152 401501 Tembhi NA Palghar Palghar 16 120 Palghar 16 902 NA PAM PAM PALGHAR PALGHAR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
153 401501 Pam Tembhi NA Palghar Palghar 15 120 Palghar 15 4150 NA NA NA PALGHAR PALGHAR BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
154 401501 Kolawade NA Palghar Palghar 13 120 Palghar 13 3692 NA NA NAVAPUR PALGHAR PALGHAR BOISER VIRAR VIRAR VIRAR 0 0 0 Rice
155 401501 Kumbhavali NA Palghar Palghar 15 120 Palghar 15 2361 NA NA NAVAPUR PALGHAR PALGHAR BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
156 401501 Gundali NA Palghar Palghar 20 125 Palghar 20 271 NA MURAUBE MURUMBE MURUMBE PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
157 401501 Alewadi NA Palghar Palghar 20 125 Palghar 20 990 NA MURUMBE MURUMBE MURUMBE PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
158 401501 Nandgaon T. Tarapur NA Palghar Palghar 23 125 Palghar 23 2553 NA NA MURUMBE MURUMBE PALGHAR PALGHAR THANE THANE PALGHAR 0 0 0 Rice
159 401501 Murabe NA Palghar Palghar 26 110 Palghar 26 7469 NA NA NA NA PALGHAR. PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 1 Paddy
160 401501 Wave NA Palghar Palghar 25 79 Palghar 25 956 NA BOISER BOISER BOISER PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 0 0 Rice
161 401501 Newale NA Palghar Palghar 24 145 Palghar 24 513 NA BOISER BANGANGA BANGANGA PALGHAR PALVHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
162 401501 Ranishigaon NA Palghar Palghar 22 145 Palghar 22 1607 NA NA BOISER BOISER PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
163 401501 Hanuman Nagar NA Palghar Palghar 22 145 Palghar 22 1691 NA NA KHUTAD BOISER PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
164 401501 Sumadi NA Palghar Palghar 22 144 Palghar 22 1066 NA NA KHUTAD KHUTAD PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
165 401501 Gargaon NA Palghar Palghar 23 145 Palghar 23 963 NA BOISER BOISAR BOISER BOISER BOISER BOISER BOISER PALGHAR 0 0 0 Grass
166 401501 Chinchare NA Palghar Palghar 24 125 Palghar 24 913 NA BOISER BOISAR BOISER BOISER BOISER VIRAR VIRAR VIRAR 0 0 0 Grass
167 401501 Akegavhan NA Palghar Palghar 25 123 Palghar 25 784 NA NANIVALI BOISAR BOISER BOISER BOISER BOISER BOISER PALGHAR 0 0 0 Rice
168 401501 Barhanpur NA Palghar Palghar 11 117 Palghar 11 3522 NA NA BOISAR BOISER BOISER BOISER BOISER BOISER PALGHAR 1 0 0 Rice
169 401501 Somate NA Palghar Palghar 35 120 Palghar 35 1761 NA NA BOISAR BOISER BOISER BOISER BOISER BOISER PALGHAR 1 0 1 Rice
170 401501 Akoli NA Palghar Palghar 22 124 Palghar 22 690 NA BOISAR BISER BOISER BOISAR BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
171 401501 Ravate NA Palghar Palghar 23 120 Palghar 23 927 NA NA BISER BOISER BOISAR BOISER VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Grass
172 401501 Khanivade NA Palghar Palghar 30 144 Palghar 30 966 NA BOISAR BOISAR BOISAR BOISAR BEREGION BEREGION BEREGION PALGHAR 0 0 0 Grass
173 401501 Shigaon NA Palghar Palghar 20 144 Palghar 20 4642 NA NA NA KHUTAD PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 1 2 0 Paddy
174 401501 Walve NA Palghar Palghar 18 140 Palghar 18 1296 NA NA BOISAR BOISAR BOISAR BEREGION BEREGION BEREGION PALGHAR 0 0 0 Rice
175 401501 Kukade NA Palghar Palghar 16 140 Palghar 16 886 NA LALODE LALODE LALODE BOISAR BEREGION BEREGION BEREGION BOISAR 1 0 0 Grass
176 401501 Borsheti NA Palghar Palghar 22 125 Palghar 22 1949 NA NA LALODE LALODE BOISAR BOISAR BEREGION BEREGION BOISAR 1 0 0 Grass
177 401501 Mahagaon NA Palghar Palghar 16 140 Palghar 16 1091 NA NA BOISAR BOISAR BOISAR BOISAR BOISAR BOISAR PALGHAR 1 2 0 Grass
178 401501 Man NA Palghar Palghar 15 150 Palghar 15 2237 NA NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
179 401501 Warangade NA Palghar Palghar 18 150 Palghar 18 1684 NA NA BOISAR BOISAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
180 401501 Nagzari NA Palghar Palghar 20 108 Palghar 20 1811 NA NA LALODI LALODI PALGHAR PALGHAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Grass
181 401501 Nihe NA Palghar Palghar 22 98 Palghar 22 2246 NA NA LALODE LALODE BOISAR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Grass
182 401501 Kallale NA Palghar Palghar 21 150 Palghar 21 847 NA BOISAR BOISAR BOISAR PALGHAR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
183 401501 Padghe NA Palghar Palghar 11 150 Palghar 11 2663 NA NA NA PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
184 401501 Birwadi NA Palghar Palghar 12 150 Palghar 12 1217 NA NA UMROLI PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
185 401501 Dhansar NA PALGHAR Palghar 4 85 PALGHAR 4 1787 NA NA PALGHAR NANDORE PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR PALGHAR 0 0 0 Rice
186 401501 Khatali NA PALGHAR Palghar 17 94 PALGHAR 17 92 DANDA AGARWADI AGARWADI AGARWADI PALGHAR PALGHAR THANE THANE VIRAR 0 0 0 Rice
187 401501 Khaire NA Palghar Palghar 42 74 Palghar 42 306 NA NA NA MANOR PALGHAR PALGHAR NALASOPARA NALASOPARA PALGHAR 0 0 0 Rice
188 401502 Ghivali NA PALGHAR Palghar 26 120 PALGHAR 26 2396 NA NA CHINCHANI CHINCHANI MAAN VIRAR VIRAR VIRAR WADA 0 0 0 Rice
189 401502 Sawarai NA PALGHAR Palghar 26 130 PALGHAR 26 359 NA TARAPUR TARAPUR TARAPUR CHINCHANI CHINCHANI VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
190 401502 Kambode NA Palghar Palghar 22 130 Palghar 22 878 NA TARAPUR TARAPUR TARAPUE CHINCHANI BOISAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
191 401502 Kudan NA Palghar Palghar 23 120 Palghar 23 2334 NA NA TARAPUR TARAPUR CHINCHANI BOISAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
192 401502 Dahisar T. Tarapur NA Palghar Palghar 21 100 Palghar 21 2020 NA NA TARAPUR TARAPUR CHINCHANI BOISAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
193 401502 Ambatpada NA Palghar Palghar 23 100 Palghar 23 950 NA PARNALI BOISAR BOISAR CHINCHANI CHINCHANI BOISAR BOISAR PALGHAR 0 0 0 Rice
194 401502 Mundwali NA Palghar Palghar 23 100 Palghar 23 879 NA PARNALI BOISAR TARAPUR TARAPUR BOISAR VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
195 401502 Parnali NA Palghar Palghar 20 120 Palghar 20 986 NA NA BOISAR BOISAR CHINCHANI CHINCHANI BOISAR BOISAR PALGHAR 0 0 0 Rice
196 401502 Navi Delwadi NA Palghar Palghar 17 120 Palghar 17 987 NA TAHISAT T-TARAPUR BOISAR BOISAR TARAPUR TARAPUR CHINCHANI CHINCHANI PALGHAR 0 0 0 Rice
197 401502 Akkarpatti NA Palghar Palghar 24 120 Palghar 24 478 NA TAHISAT T-TARAPUR CHINCHANI CHINCHANI PALGHAR MAN VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
198 401502 Popharan NA Palghar Palghar 27 120 Palghar 27 1277 NA NA TARAPUR CHINCHANI CHINCHANI MAN VIRAR VIRAR PALGHAR 0 0 0 Rice
199 401502 Pathrali NA Palghar Palghar 25 120 Palghar 25 308 NA DELWADI DELWADI TARAPUR TARAPUE BOISAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
200 401502 Vengani NA Palghar Palghar 22 120 Palghar 22 610 NA DELWADI DELWADI TARAPUR TARAPUE CHINCHANI MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
201 401502 Kurgaon NA Palghar Palghar 13 110 Palghar 13 3513 NA NA DELWADI DELWADI CHINCHANI BOISAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Rice
202 401601 Mangelwada NA Palghar Palghar 15 130 Palghar 15 1403 NA KALWA ROAD KELWA PALGHAR PALGHAR PALGHAR MUMBAI MUMBAI PALGHAR 0 0 0 Coconut
203 401602 Saye NA Palghar Palghar 30 72 Palghar 30 342 NA MANOR MANOR MANOR PALGHAR PALGHAR NALASUPARA NALASUPARA PALGHAR 0 0 0 Rice

Disclaimer: Data published on this website has been collected from many sources (Govt and Non-Govt). We have made every effort to present these data free of any error. However, we don't claim data to be 100% accurate. Please revalidate before using these data for any R&D. We present India data at Pin code and District level. We have data repository for Census, Villages, Literacy, population, GDP, Schools, University, Hospitals, Forest, Rainfalls and others. Please notify us for any error in data for us to improve in future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *